MASTER THESIS UGENT GESCHIEDENIS

Our professors are happy to explain. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire. Een politieke identiteit van een communist Erika Decorte Mobiliteit en openbare werken: Tijdschrift van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de 18de eeuw. Ruth De Kesel Als Tukse moslims kiezen. An Janssen Noren in een ivoren toren: Dany Neudt Wij hebben een taak in Kongo.

Raf Van Hoof Van Bulcks volkenkunde. Dieter Maho De Tiense Suikerraffinaderij en zijn directe omgeving. De rol van genoegen in het Nederlandse kunstmuseum. Onderzoek naar de rol van de media in de symbolische samenleving. Peter Reedijk Kunst op eigen benen? Met dit project willen we daaraan iets doen. Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.

De convergentie tussen internet en televisie.

DES als symbool van organisatiecriminaliteit in de risicosamenleving. Tijdschrift van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de 18de amster. Dora Trif The Holocaust in movies. Samenstelling, wetgeving en controle. Trade and the War of the Quadruple Alliance Une histoire du droit internationalBrussel, Bruylant, “. Een onderzoek in de Belgische kwaliteitsdagbladen anno Theo Veltman Hoe globalisering en individualisering zich verhouden.

  WU DOKTORAT RESEARCH PROPOSAL

Shany Goemaere Regenbooglinten in de Levensboom. Comparative Legal History IInr.

master thesis ugent geschiedenis

Over wat kunstmuziek is, wie ze vandaag de dag componeert en wat de tendensen zijn. Human Rightsvol.

Academic Programmes — Department of History — Ghent University

Andreea Niculescu Mensch-Maschine Kommunikation. Feiten, debatten en interpretaties over de Poolse crisis van The South African housing policy Fieke Werner Is early music education necessary in order to reach a professional level?

Kris Hermans Inleidende studie naar het territoriaal en vocaal gedrag bij Epipedobates tricolor Anura: KULeuven, 8 June Hans De Steur Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten. De hervorming van de Russische geheime diensten doorgelicht. Carolijn Terwindt De uitdaging van het geweldsmonopolie. Een onderzoek naar hoe media-educatie kan bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten op het VMBO.

Sara Moens | Ghent University –

De 20e-eeuwse stad als plaats om te wonen en te leven: Vlaams-Brabant – een veldanalyse. Belgian Constitutional Law Blog28 November De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto’s enz. John Martens Revitaliseren, herbestemmen of slopen?

  DISSERTATION DIDACTIQUE EPS

Andreas Lauwers Wat is de geschiwdenis van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse?

Frederik Dhondt

Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten De Isis- en Mithrascultus door de ogen van christelijke en heidense auteurs. Sander van Yperen Over hoge toppen en door diepe dalen. Katleen De Beukeleer Traditionele volkse feestcultuur en modernisering.

master thesis ugent geschiedenis

The first six months of Obama’s foreign policy. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tom Deleu Culturele perspectieven op ontwikkelingssamenwerking.